• infos
  • verwarmd zwembad en spa
  • Ossau Valley

privacybeleid

  • Home
  • /
  • privacybeleid

1. Inleiding

Het bedrijf SARL CAMPING DU VALENTIN, in het kader van zijn diensten en zijn contacten met klanten, voert een beleid van bescherming van persoonsgegevens.

Daarnaast zullen de Europese GDPR -voorschriften die in 2018 van kracht worden de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens voor het bedrijf SARL CAMPING DU VALENTIN.

Als u een organisatie bent die persoonsgegevens verwerkt, is de kans groot dat u onder de bepalingen van de AVG valt.

In dit opzicht bent u onderworpen aan verplichtingen waaraan u moet voldoen.

Hetzelfde geldt voor SARL CAMPING DU VALENTIN, die gezien haar situatie twee verplichtingen heeft: als verwerker of gegevensbeheerder.

Afkortingen GDPR: algemene verordening gegevensbescherming EU: Europese Unie.

2. Verplichtingen als onderaannemer

De persoonlijke gegevens die worden opgeslagen en gebruikt, vallen onder hun exclusieve verantwoordelijkheid..

Elke interventie op deze gegevens door SARL CAMPING DU VALENTIN wordt gedaan:
Op uitdrukkelijk en formeel verzoek van de klant als onderdeel van de ondersteuning
Over een onderhoudsinterventie waarvoor SARL CAMPING DU VALENTIN zich ertoe verbindt de klant zo spoedig mogelijk te informeren..
Op verzoek van een vertegenwoordiger van justitie of openbaar bestuur.

SARL CAMPING DU VALENTIN autoriseert ze pas nadat ze de geldigheid en de gegrondheid van het verzoek hebben geverifieerd.

Toegang tot klantgegevens blijft onder toezicht dankzij specifieke autorisaties en specifieke controle- en beveiligingsmaatregelen.

In alle gevallen blijft de klant als enige verantwoordelijk voor de integriteit en zijn gegevens en de wettigheid van zijn eigen verwerking.

In dit kader verbindt SARL CAMPING DU VALENTIN zich ertoe:

Gebruik persoonsgegevens van klanten alleen voor de goede uitvoering van haar diensten of op formeel verzoek van de klant.
Draag uw gegevens niet over naar landen buiten de EU of naar landen die door de Europese Commissie zijn erkend als een voldoende beschermingsniveau.
U informeren en formele toestemming vragen voor elk beroep op onderaannemers die uw persoonsgegevens zouden kunnen verwerken..
Implementeer hoge beveiligingsnormen om onze services een hoog beveiligingsniveau te bieden.
U zo snel mogelijk op de hoogte brengen in geval van een inbreuk op uw gegevens.
U helpen bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen door u te voorzien van adequate documentatie van onze diensten.

3. Verplichtingen als gegevensbeheerder

SARL CAMPING DU VALENTIN wordt verklaard als verwerkingsverantwoordelijke bij het bepalen van de doeleinden en middelen van de verwerking van haar gegevens..

De verzamelde gegevens kunnen van commerciële, boekhoudkundige, statistische of technische aard zijn..

In dit kader verbindt SARL CAMPING DU VALENTIN zich ertoe:

Beperkt zich tot het verzamelen van gegevens hetgeen strikt nuttig en noodzakelijk is voor de commerciële, technische en facturatiediensten.
Gebruik de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld..
Bewaar persoonsgegevens voor een beperkte en evenredige periode.

4. Gepubliceerde informatie

De informatie die is gepubliceerd, inclusief het uiterlijk en de kenmerken, op de website ossau-camping-valentin.com is niet-contractueel.

Deze informatie vormt op geen enkele manier een bewering, garantie of toezegging van ossau-camping-valentin.com met betrekking tot een product of dienst :

1/ SARL CAMPING DU VALENTIN wijst elke verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, met betrekking tot hun volledigheid, hun nauwkeurigheid of hun geschiktheid voor welk doel dan ook.

2/ SARL CAMPING DU VALENTIN heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die via haar website toegankelijk is, juist is. We kunnen echter op geen enkele manier garanderen dat deze informatie exact, volledig en actueel is.

3/ SARL CAMPING DU VALENTIN aanvaardt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot het geheel of een deel van haar website. SARL CAMPING DU VALENTIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, als gevolg van het gebruik van haar website.

4/ De totstandkoming van hypertekstlinks naar andere sites of bronnen die beschikbaar zijn op het internet, kan niet verantwoordelijk worden gesteld door SARL CAMPING DU VALENTIN of die van zijn host met reden.

5 / SARL CAMPING DU VALENTIN doet afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites die zijn gelinkt naar de website van ossau-camping-valentin.com .

6 / SARL CAMPING DU VALENTIN wijst alle verantwoordelijkheid af voor de relevantie van de verstrekte informatie en het gebruik dat een internetgebruiker ervan kan maken.

Vallée d'Ossau, Laruns
ANNULERINGSGARANTIE
VEILIGE SITE EN BETALING
BETALING IN 4 termijnen GRATIS
ONLINE BETALING, CB, ANCV & CONTROLE
Ossau-vallei in Laruns